Vítejte na oficiálních stránkách

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

radnice v Polici nad Metujístolová hora Ostašklášter v Polici nad Metujíkoupaliště v Polici nad MetujíHvězda

 

   Město Police nad Metují leží v severní části Východních Čech. Je zasazeno do Chráněné krajinné oblasti Broumovsko s členitou krajinou hor a údolí, skal a roklí, mozaikou lesů a luk, pastvin a polí. Hluboko pod povrchem proudí nejčistší voda. Je to krajina zabydlená a po staletí umně obhospodařovaná.

 

   Na každém kroku se v ní setkáváme s bohatou historií: benediktinské kláštery, kostely a statky jsou v architektuře pojmem. Pro tuto krajinu je příznačná pestrost a prolínání krás přírody a historie. Dějiny města začínají na přelomu 12. - 13. století příchodem poustevníků pod vedením benediktinského mnicha Vitališe, kteří začali mýtit les, zakládat pole a stavět první kapli. Opat Kuno dosáhl v roce 1213 darování polického újezdu Přemyslem Otakarem I. břevnovskému klášteru řádu sv. Benedikta a zahájil zde stavbu kláštera. Další z Opatů Martin, zahájil stavbu klášterního kostela a vymohl v roce 1253 u krále Přemysla Otakara II. přenesení práva trhu z Provodova do místa řečeného Police. Tím se Police stává městečkem. Obrazem dějin staletí benediktinské správy jsou dodnes dochované historické památky - privilegia, sochy, sloupy, klášterní urbář i bohatá církevní architektura.

 

   V současné době žije v Polici nad Metují, se začleněnými obcemi Hlavňov, Radešov, Pěkov a Hony, přibližně 4500 obyvatel. Svým umístěním v srdci "polické křídové pánve", proslavené pískovcovými útvary Broumovských stěn, Ostaše a Teplicko-adršpašských skal, je město přirozenou křižovatkou turistických cest a branou do nevšední galerie přírodních krás.

 

Vyhledávání

AZ Vrrátno - © 2009 Všechna práva vyhrazena.